HACCP

HACCP "Hazard Analysis and Critical Control Points" v překladu analýza nebezpečí a kritické kontrolní body, se ve světě využívá pro systém preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech aktivit, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli či konzumentovi.

01

Při vytváření HACCP byla určena podstatná metoda:

  • analýza nebezpečí,
  • určení kritických bodů,
  • stanovení znaků a kritických mezí v kritických bodech,
  • vymezení systému sledování v kritických bodech,
  • stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod,
  • zavedení ověřovacích postupů,
  • zavedení evidence a dokumentace.

Vlastní ochranné technologie zajišťované firmou Dera-Pro s.r.o.

Pro naše zákazníky máme zhotovený a certifikovaný systém "Preventivní ochrany DDD", který obsahuje kompletní řešení příkazů Evropskou unií.

Nejedná se o pouhý správní úkon. Prostředí ve vaší provozovně bude ošetřeno deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí, prostory budou pravidelně přezkoumány, monitorovány a zabezpečeny tak, aby eventuální výskyt škůdců byl okamžitě zaznamenán a zlikvidován. K tomu obdržíte podrobnou zprávu, kterou předložíte při kontrole kontrolního orgánu.

Potřebujete poradit? Volejte Dera-Pro +420 724 123 321! Nabízíme individuální přístup i řešení!

Nechcete platit pokuty a mír problémy s inspekcí? Obraťte se na nás. Určíme kritické body, stanovíme nápravné opatření a zavedeme dokumentaci. Pokud je pro Vás nejdůležitější rychlý a profesionální přístup, jste tu správně.