Nejčastější chyby při hubení štěnic

Nejčastější chyby při hubení štěnic

Pojďme se podívat na nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí při hubení štěnic.. Hlavními body jsou:

  1. Hubení svépomocí a volně dostupné přípravky. Tyto přípravky jsou příliš slabé a postrádají reziduální účinek, což znamená, že nejsou schopny dlouhodobě zlikvidovat štěnice, které tráví většinu času v úkrytech. Opakované použití slabých přípravků vede k vytvoření rezistence u štěnic, což následně ztěžuje jejich likvidaci.
  2. Narušení doporučeného postupu specializované firmy. Neúplná aplikace postřiků - často dochází k situaci, kdy zákazníci nedokončí doporučený postup tří aplikací postřiku, což vede k opětovnému výskytu štěnic. Postřik musí zůstat na povrchu po dobu dvou týdnů, proto je nutné se vyhnout úklidu těchto míst. 
  3. Zanedbání dezinsekce u okolních bytů/pokojů. Pro účinné vyhubení štěnic je důležité ošetřit nejen postižený byt, ale také okolní byty v panelových domech nebo okolní pokoje v ubytovacích zařízeních.
  4. Vyhazování nábytku. Vyhazování nábytku před dezinsekcí může vést k rozšíření štěnic do dalších částí bytu nebo bytového domu. Je lepší nejprve provést celý postup dezinsekce a až poté přistoupit k likvidaci nábytku.

1. Hubení svépomocí

Volně dostupné přípravky – zjednodušeně řečeno jsou příliš slabé na vyhubení štěnic, při přímém zásahu štěnici sice zabijí, neposkytují však reziduální účinek jako přípravky profesionální (profesionální insekticid funguje dva týdny po jeho aplikaci na povrch i za sucha – štěnice si přes jemný popraš vytvořený zaschnutým postřikem přelezou, nabalí si na sebe látku a v řádu dnů umírají; aplikace přípravku s reziduálním účinkem je v případě hubení štěnic nutná, štěnice totiž většinu času tráví v úkrytech a je v podstatě nemožné je všechny najít a přímo zasáhnout a to ani při důkladné rozborce a prostříkání nábytku).

Dlouhodobější/opakované pokusy o vyhubení štěnic volně dostupnými přípravky jsou kontraproduktivní – štěnice si na látku vytvoří rezistenci a je výrazně náročnější je následně likvidovat; rezistence je navíc v případě štěnic dědičná a vzniká tak celá kolonie odolných jedinců.

2. Narušení doporučeného postupu specializované firmy

Účinné hubení štěnic specializovanou firmou má svůj postup a pravidla. Mohou se mírně lišit dle zkušenosti jednotlivých firem.  

V našem případě je zásadní provedení třech aplikací postřiku se 14denními rozestupy (+/- 3 dny) mezi jednotlivými aplikacemi. Často se setkáváme se situací, kdy zákazník po druhé aplikaci postřiku už žádné štěnice nepozoruje a třetí aplikaci si nepřeje. Většinou to ale dopadá tak, že ten samý zákazník se nám za několik týdnů ozve s tím, že štěnice opět má, tím pádem je potřeba provést znovu tři postřiky v řádných termínech. Tato situace je způsobena vajíčky štěnic, které se líhnou zhruba za měsíc od nakladení a bohužel nejdou zlikvidovat žádným insekticidem, postřik zlikviduje pouze živé jedince a funguje dva týdny – proto je opakování postřiku nutné.

Existuje velké množství firem, které slibují účinek a záruku po provedení jednoho zásahu – ve velmi různých cenových relacích. Zpravidla tyto zásahy úspěchem nekončí a k reklamacím se firmy čelem moc nestaví, nespokojení zákazníci si poté často objednávají nás.

Úklid domácnosti mezi jednotlivými aplikacemi

Postřik nanesený na povrch funguje dva týdny (za sucha) – mezi jednotlivými aplikacemi je nutné, aby postřik na povrchu zůstal, nesmí se tedy v místech aplikace insekticidu vytírat ani vysávat, stejně tak otírat nábytek, na který byl postřik nanesen.

3. Zanedbání okolních bytů/pokojů

Při větším výskytu štěnic důrazně doporučujeme provedení postřiku:

  • v okolních bytech panelového domu (zpravidla do kříže/v rámci stoupačky),
  • v okolních pokojích ubytovacích zařízení,
  • v rámci bytu ve všech pokojích (zákazníci často chtějí provést postřik pouze v jednom pokoji jejich bytu, cenu za postřik tím sníží o pár stokorun a štěnice se jim po postřiku přetlačí do okolních pokojů, které nejsou ošetřené a tím pádem nemůže být dezinsekce účinná; při postřiku pouze jednoho pokoje v bytě nejsme schopni zaručit úspěšnou likvidaci štěnic ani při dodržení počtu aplikací a termínů).

V případě nedodržení tohoto postupu hrozí opětovný výskat štěnic. 

4. Vyhazování nábytku

Zákazníci často vyhazují nábytek ještě před naším příchodem s vidinou snížení výskytu štěnic. Při velkých výskytech je vyhazování nábytku často potřeba, je však nutné nejprve provést celý postup dezinsekce (3 postřiky). Vyhazováním nábytku ještě před započetím dezinsekce se štěnice většinou po bytě (v horším případě i po bytovém domě) rozlezou a je mnohem náročnější se jich následně zbavit.

Máte problém se štěnicemi a potřebujete jejich odbornou dezinsekci? Neváhejte nás kontaktovat